Medlemsmeny • Informasjon Lenker

 • Tilbake

  Referat styremøte i Josefinekoret tirsdag 06.09.2022

  Tilstede: Peder Christian, Jan, Anders, Elisabeth, Kristine, Kirsten


  Vi satser på konsert i helgen 17. - 19. mars, eller 25.-26 mars. Foreløpig er Natasja (og Igor) ledige disse helgene. Det er også en fordel å ha konsert før påske.

  Vi vil også gjerne ha seminar i forkant av konserten, og peiler oss inn på helgen 11. – 12. februar.

  En lignende kombinasjon som sist i Fagerborg kirke er ikke mulig disse helgene. Vi hadde som kjent konsert på fredagen og framførte deler av verket under gudstjenesten søndag. Mange syntes det var fint å synge to ganger.

  Peder Chr sjekker andre muligheter, enten kombinasjon konsert/ gudstjenester, eller bare konsert.

  Aktuelle kirker er foreløpig Sagene, Vestre Aker, Uranienborg.

  Peder Chr søker konsertstøtte fra Korforbundet innen fristen 15. september. Vi regner med å leie inn en strykekvartett og 4 solister. Peder Chr sjekker priser – om vi må litt opp i honorar?

  Vi diskuterte om vi skal satse på en kortur evt. til sommeren. Om det er interesse for dette må luftes med koret.

  Økonomi: Vi har pt. ca72.000 på konto. På samme tid i 2021 hadde koret ca 37.000,- på konto.

  Anders sender ut krav om kontingent og betaling for noter med det første, kr 1600,-pluss andelsmessig kostnad for noter.

  Kristine og Anders har siden vært på kurs i søknadsskriving med Korforbundet og fikk lure innspill til styreleders søknad.

  Ref.: Kristine