Medlemsmeny • Informasjon Lenker

 • Joseph Haydn


  Velkommen til Josefinekoret!

  Med vår hjemmeside ønsker vi å presentere oss for andre kor- og konsertinteresserte, samt å formidle løpende informasjon til korets medlemmer. Medlemmene kan logge seg inn på medlemslisten via eget passord.

  Trives du med å synge klassisk musikk?
  Da kan Josefinekoret være noe for deg.


  Vi er et blandet kor med ca. 30 godt voksne sangere. Vi ønsker oss påfyll av yngre og nye sangkrefter.
  De fleste av oss har sunget i ulike kor tidligere og vi ser gjerne at du også har noe erfaring fra før.
  Du må synge rent og det er en fordel med notekunnskap.
  Vi trenger særlig å styrke tenor- og soprangruppen, men åpner også for basser.
  Vi har et allsidig repertoar med hovedvekt på klassisk musikk av eldre og nyere dato og med innslag av folkemusikk.
  Høsten 23 og våren 24 jobber vi hovedsakelig med J.Haydns Nelsonmesse som skal fremføres i mars.
  Vi øver hver tirsdag på Fagerborg skole.
  Dirigenten vår Kirsten Wiingaard Grønn og alle i koret ønsker deg hjertelig velkommen som nytt medlem.
  Hvis du er interesserte kan du ta kontakt med Kirsten på telefon 926 49 947
  Fra korseminar på Lysebu 10-11 februar 2024  Hør Josefinekorets siste bidrag til kulturlivet før Corona-nedstengingen i november.

  Josefinekoret synger Haydns Missa Cellensis i Sagene kirke 1 nov 2020.