Medlemsmeny • Informasjon Lenker

 • Tilbake

  Referat fra styremøte i Josefinekoret mandag 23 august kl 1800. på Zoom


  Til stede: Kirsten, Peder Christian, Anne T, Jon, Elisabeth, Knut, Kristine
  Møteleder: Peder Christian

  Vi har fått 7 utmeldinger:
  2 tenorer: Ragnar og Axel, 1 bass: Arild, 4 sopraner: Kjersti, Sissel, og Kristin. Elen slutter av helsemessige grunner.

  Det betyr at vi må rekruttere, særlig flere tenorer. Styret ber alle kormedlemmer om å gjøre en innsats. Se punkt lenger ned i referatet.

  Permisjoner i høst:
  Tone og Ingeborg. Men begge kommer innom i løpet av høsten for å teste om det funker for dem. Eva har brukket lårhalsen og blir borte en periode.

  Neste øvelse, uke 34, er Kirsten på tur med klassen. Hun forsøker å skaffe vikar, ellers leder Peder Chr øvelsen med støtte fra Natasja.
  Etter møtet melder Kirsten: Gjermund Brenne, organist/dirigent, vikarierer kommende tirsdag.

  Korforbundet
  Peder Chr har registret oss for et nytt semester i korforbundet og sørger for at to styremedlemmer får tilgang til å føre inn oppmøte på øvelsene. Anne fører sopranene, Kristine fører altene og herrene.

  Knut lurer på om han kan være til stede digitalt på enkelte øvelser på grunn av lang reisevei – og om dette teller som deltagelse? Det kan det. Knut og Kirsten avtaler praktisk.

  Hvordan stiller vi oss til konsert i høst? Er vi forberedt?
  Kirsten mener: antagelig ikke, men vi kan lage en julekonsert for noen, som tidligere. Høsten bør brukes til å bygge opp koret pent og rolig, og styrke herrestemmene. Vi har 15 øvelser igjen ut året. Kanskje kan vi satse på en vinter-konsert i mars? Før 15 september bør vi ha funnet en dato, slik at vi kan søke korforbundet om støtte.

  Har vi økonomi?
  Kontingentinntektene blir mindre med færre medlemmer. Faste utgifter er stabile med honorar til dirigent og pianist. Konsertene våre er dyre med musikere og solister. Dette kommer vi tilbake til når Jon har fått sett skikkelig på budsjett og regnskap. PC sjekker støtten for solister.

  Kontingenten heves til et sted mellom 1600-1800 kr i semesteret. Valgfri sum. Betales snarest

  Kontonr: 9235.31.18880


  Kan vi styrke tenor gruppen? (og bass)
  Nye tenorer er første prioritet.
  Anne og Kristine lager tekts og ber Sunniva lage en plakat som vi kan henge opp og distribueres på Facebook. Ha med at vi jobber med klassiske verker – og har pubkvelder en gang i måneden. Alle kormedlemmer oppfordres til å rekruttere i sine bekjentskalpkretser.
  Bruk gjerne lenken til siste konsert på korets hjemmeside.

  Styremøter – fysiske eller digitale? Litt av hvert. Både Knut og Peder Chr åpner for å ha styremøter hjemme hos seg. Avtales fra gang til gang.
  PC sjekker om vi kan komme tidligere inn på Fagerborg skole ved behov.
  (beskjed fra skolen 25. 8 – vi kan komme 17.30)

  Skal varaene innkalles på møtene?
  De kan møte for å lytte, og skal få alle innkallinger. Stemmekontaktene orienterer sine varaer hvis de må møte som styrerepresentanter.
  Referatene sendes på mail til alle kormedlemmer og legges ut på hjemmesidene.

  vi takket av det avgåtte styret skikkelig?
  Kjersti og Sissel skal få hver sin bukett med takk for innsatsen. Her har koret ikke vært oppmerksomme nok gjennom historien.

  På tampen – vi må lage ny kontrakt med Kirsten. Vi tar utgangs punkt i den kontrakten Kirsten foreslo for det forrige styret.

  Kirsten får refundert utlegg til noter av Ola Gjeilo. Peder Chr får refundert for bårebukett til Michael Wittwers (Ingjerds manns) begravelse.


  Ref:
  Kristine 27.08.2021